7. Czy osoby niepełnoletnie będą mogły brać udział w biegu?

Nie. Zgodnie z postanowieniami regulaminu w Maratonie Opolskim, prawo startu mają osoby, które do dnia 11.05.2019 roku ukończą 18 lat.