9. Czy nagrody opodatkowane? 

Nagrody pieniężne dla zawodników są nagrodami brutto. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.