12. Co oznacza, że oficjalnym czasem jest czas brutto? 

Jest to czas od mierzony od momentu strzału startera do momentu przekroczenia linii mety.