15. Co trzeba mieć przy sobie, by zostać zweryfikowanym?

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem (można je pobrać ze strony www.maratonopolski.pl).