22. Gdzie zakłada się chip? 

Chipy będą przymocowane do numerów startowych.