3. Kiedy mija ostateczny termin rejestracji zgłoszeń?

Rejestracja prowadzona jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.maratonopolski.pl do dnia 30.04.2019. W dniu 09-10.05.2019 będzie można zapisać się osobiście w Biurze Zawodów. Organizator przeznacza na ten cel po 30 numerów startowych na każdy z biegów. W dniu biegu nie będą przyjmowane już nowe zgłoszenia.