6. Czy zostanie mi zwrócona opłata startowa, jeśli zrezygnuję ze startu? 

Nie. Zgodnie z postanowieniami regulaminu opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.