Nagrody

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowy medal.Nagrody z podziałem na biegi:
Bieg na 10 km

Zwycięzcy biegu otrzymają statuetki:
- w klasyfikacji mężczyzn: I, II, III miejsce,
- w klasyfikacji kobiet: I, II, III miejsce,
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn : I, II, III miejsce; nagrodzeni w klasyfikacji mężczyzn i kobiet nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

Zwycięzcy biegu otrzymają nagrody finansowe:
w klasyfikacji mężczyzn: 
- I miejsce – 1.000 zł,
- II miejsce – 700 zł, 
- III miejsce – 500 zł,

w klasyfikacji kobiet: 
- I miejsce – 1.000 zł,
- II miejsce – 700 zł, 
- III miejsce – 500 zł.

Wręczone zostaną dodatkowo statuetki dla Najlepszej Opolanki i dla Najlepszego Opolanina oraz dla Najlepszej Zawodniczki i Najlepszego Zawodnika z Województwa Opolskiego.

 

Sztafety Firmowe
- Zwycięskie sztafety (miejsca I-VI) otrzymają puchary.

 

Półmaraton
Zwycięzcy biegu otrzymają statuetki:
- w klasyfikacji mężczyzn: I, II, III miejsce,
- w klasyfikacji kobiet: I, II, III miejsce,
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn : I, II, III miejsce; nagrodzeni w klasyfikacji mężczyzn i kobiet nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych,


Zwycięzcy biegu otrzymają nagrody finansowe:
w klasyfikacji mężczyzn: 
- I miejsce – 1.500 zł,
- II miejsce – 1.000 zł, 
- III miejsce – 500 zł,

w klasyfikacji kobiet: 
- I miejsce – 1.500 zł,
- II miejsce – 1.000 zł, 
- III miejsce – 500 zł

Wręczone zostaną dodatkowo statuetki dla Najlepszej Opolanki i dla Najlepszego Opolanina oraz dla Najlepszej Zawodniczki i Najlepszego Zawodnika z Województwa Opolskiego.


Maraton
Zwycięzcy biegu otrzymają statuetki:
- w klasyfikacji mężczyzn: I, II, III miejsce,
- w klasyfikacji kobiet: I, II, III miejsce,
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn : I, II, III miejsce; nagrodzeni w klasyfikacji mężczyzn i kobiet nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

Zwycięzcy biegu otrzymają nagrody finansowe:
w klasyfikacji mężczyzn: 
- I miejsce – 3.000 zł,
- II miejsce – 2.000 zł, 
- III miejsce – 1.000 zł,

w klasyfikacji kobiet: 
- I miejsce – 3.000 zł,
- II miejsce – 2.000 zł, 
- III miejsce – 1.000 zł

Wręczone zostaną dodatkowo statuetki dla Najlepszej Opolanki i dla Najlepszego Opolanina oraz dla Najlepszej Zawodniczki i Najlepszego Zawodnika z Województwa Opolskiego.

Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych.